گیمیفیکیشن

آیا گیمیفیکیشن می‌تواند آینده مالی بهتری به وجود آورد؟

بسیاری از بانک‌ها در دنیای مالی از اصول گیمیفیکیشن برای درگیر نگه داشتن کاربران استفاده می‌کنند؛ افزودن عناصر گیم پلی به امور مالی باعث می‌شود پس انداز پول جذاب‌تر و اعتیادآور باشد. به گزارش مجله ادامه مطلب

چگونه مانع تبدیل شدن گیمیفیکیشن به یک داستان ترسناک شویم؟

اگر کمپانی‌ها نتوانند گیمیفیکیشن را کنترل کند؛ این پدیده قادر است منجر به فرسودگی شغلی، خستگی و روابط مخدوش بین همکاران شود. انتقال محیط‌های آموزشی آنلاین با یادگیری مبتنی بر بازی (گیمیفیکیشن ) به گزارش ادامه مطلب

بیشتر بخوانید