لجستیک

حمایت و جذب تیم‌های جوان و خلاق لیگ بازی‌های کسب و کار توسط لجستیک بازار

لجستیک بازار با هدف حمایت و جذب تیم‌های جوان و خلاق در لیگ بازی‌های کسب و کار دانشگاه تهران در تیم داوری حضور یافت. دکتر معاون مدیرعامل لجستیک بازار به عنوان داور در دومین لیگ ادامه مطلب

بیشتر بخوانید