لجستیک بازار

حمایت و جذب تیم‌های جوان و خلاق لیگ بازی‌های کسب و کار توسط لجستیک بازار

لجستیک بازار با هدف حمایت و جذب تیم‌های جوان و خلاق در لیگ بازی‌های کسب و کار دانشگاه تهران در تیم داوری حضور یافت. دکتر معاون مدیرعامل لجستیک بازار به عنوان داور در دومین لیگ ادامه مطلب

حضور دکتر معاون از لجستیک بازار در تیم داوری دومین لیگ بازی‌های کسب و کار

دکتر معاون مدیرعامل لجستیک بازار به عنوان داور در دومین لیگ بازی‌های کسب و کار حضور یافت. مرحله اول مسابقات به همت معاونت پژوهش و فن‌آوری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در 24 اردیبهشت 1401 در ادامه مطلب

بیشتر بخوانید