بازار خودرو

راه اندازی خط تولید خودروساز ایرانی در ارمنستان!

در شرایطی که خودروسازان ایرانی از تامین نیاز بازار داخلی عاجز هستند، به تازگی خبر از مذاکرات راه اندازی خط تولید خودروساز ایرانی در ارمنستان منتشر شده است. با وجود اینکه خودروسازان ایرانی طی سال‌های ادامه مطلب