اینترنت اشیا

رشته مهندسی فناوری اینترنت اشیا در دانشگاه علمی کاربردی تصویب شد

با تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی، برای اولین مرتبه شاهد ارائه رشته مهندسی فناوری اینترنت اشیا همراه با مشاغل نوظهور خواهیم بود به گزارش مجله خبری آی تی و دیجیتال و ادامه مطلب

ترندهای موبایل در سال 2023

نوآوری گوشی‌های هوشمند هرگز متوقف نمی‌شود؛ در این مقاله به مهم‌ترین و بزرگ‌ترین ترندهای قابل پیش بینی  در گوشی‌های هوشمند در سال 2023 می‌پردازیم. به گزارش مجله خبری آی تی و دیجیتال و به نقل ادامه مطلب