اندروید 13

لیست کامل گوشی‌های دریافت‌کننده آپدیت MIUI 14 شیائومی مشخص شد [+فهرست گوشی‌های ردمی و پوکو]

لیست کامل گوشی‌های دریافت‌کننده آپدیت MIUI 14 شیائومی اعلام شد. بر این اساس دارندگان گوشی‌های شیائومی به زودی نسخه جدید رابط کاربری اختصاصی این شرکت را دریافت خواهند کرد. البته که این لیست در آینده با ادامه مطلب

لیست کامل گوشی‌های دریافت‌کننده آپدیت MIUI 14 شیائومی مشخص شد [+فهرست گوشی‌های ردمی و پوکو]

لیست کامل گوشی‌های دریافت‌کننده آپدیت MIUI 14 شیائومی اعلام شد. بر این اساس دارندگان گوشی‌های شیائومی به زودی نسخه جدید رابط کاربری اختصاصی این شرکت را دریافت خواهند کرد. بعد از تجربه نه‌چندان دلچسب MIUI 12 ادامه مطلب

لیست کامل گوشی‌های دریافت‌کننده آپدیت MIUI 14 شیائومی اعلام شد [+فهرست گوشی‌های ردمی و پوکو]

لیست کامل گوشی‌های دریافت‌کننده آپدیت MIUI 14 شیائومی اعلام شد. بر این اساس دارندگان گوشی‌های شیائومی به زودی نسخه جدید رابط کاربری اختصاصی این شرکت را دریافت خواهند کرد. بعد از تجربه نه‌چندان دلچسب MIUI 12 ادامه مطلب

لیست کامل گوشی‌های دریافت‌کننده آپدیت MIUI 14 شیائومی مشخص شد [+فهرست گوشی‌های ردمی و پوکو]

لیست کامل گوشی‌های دریافت‌کننده آپدیت MIUI 14 شیائومی اعلام شد. بر این اساس دارندگان گوشی‌های شیائومی به زودی نسخه جدید رابط کاربری اختصاصی این شرکت را دریافت خواهند کرد. بعد از تجربه نه‌چندان دلچسب MIUI 12 ادامه مطلب

لیست کامل گوشی‌های دریافت‌کننده آپدیت MIUI 14 شیائومی مشخص شد [+فهرست گوشی‌های ردمی و پوکو]

لیست کامل گوشی‌های دریافت‌کننده آپدیت MIUI 14 شیائومی اعلام شد. بر این اساس دارندگان گوشی‌های شیائومی به زودی نسخه جدید رابط کاربری اختصاصی این شرکت را دریافت خواهند کرد. بعد از تجربه نه‌چندان دلچسب MIUI 12 ادامه مطلب

لیست کامل گوشی‌های دریافت‌کننده آپدیت MIUI 14 شیائومی اعلام شد [+فهرست گوشی‌های ردمی و پوکو]

لیست کامل گوشی‌های دریافت‌کننده آپدیت MIUI 14 شیائومی اعلام شد. بر این اساس دارندگان گوشی‌های شیائومی به زودی نسخه جدید رابط کاربری اختصاصی این شرکت را دریافت خواهند کرد. بعد از تجربه نه‌چندان دلچسب MIUI 12 ادامه مطلب

لیست کامل گوشی‌های دریافت‌کننده آپدیت MIUI 14 شیائومی مشخص شد [+فهرست گوشی‌های ردمی و پوکو]

لیست کامل گوشی‌های دریافت‌کننده آپدیت MIUI 14 شیائومی اعلام شد. بر این اساس دارندگان گوشی‌های شیائومی به زودی نسخه جدید رابط کاربری اختصاصی این شرکت را دریافت خواهند کرد. بعد از تجربه نه‌چندان دلچسب MIUI 12 ادامه مطلب

برنامه انتشار آپدیت اندروید 13 برای گوشی‌های نوکیا مشخص شد [+فهرست دستگاه‌های واجد شرایط]

برنامه انتشار آپدیت اندروید 13 برای گوشی‌های نوکیا اعلام شد. نوکیا 11 مدل از گوشی‌های خود را در لیست ارائه جدیدترین نسخه رسمی اندروید قرار داده است. برنامه انتشار آپدیت اندروید 13 برای گوشی‌های نوکیا ادامه مطلب

لیست کامل گوشی‌های دریافت‌کننده آپدیت MIUI 14 شیائومی اعلام شد [+فهرست گوشی‌های ردمی و پوکو]

لیست کامل گوشی‌های دریافت‌کننده آپدیت MIUI 14 شیائومی اعلام شد. بر این اساس دارندگان گوشی‌های شیائومی به زودی نسخه جدید رابط کاربری اختصاصی این شرکت را دریافت خواهند کرد. بعد از تجربه نه‌چندان دلچسب MIUI 12 ادامه مطلب