یارانه شهریور

نتیجه اعتراض به یارانه اعلام شد؛ آخرین اخبار از یارانه نقدی شهریور

نتیجه اعتراض به یارانه اعلام شد و به گفته سخنگوی هدفمندی یارانه‌ها، 70 هزار خانواری که درخواست بازبینی دهک‌بندی یارانه‌ها داشتند، پس از بررسی ها مشمول دریافت یارانه نقدی شناخته شدند. طیبه حسینی سخنگوی هدفمندی ادامه مطلب