یارانه جدید دولت

زمان واریز معوقات جاماندگان یارانه مشخص شد

زمان واریز معوقات جاماندگان یارانه توسط دولت معین شد. بخشی از جاماندگان یارانه، از این ماه می‌توانند یارانه خود را دریافت کنند. خیلی از افراد یارانه جدید دولت را دریافت نکرده‌اند. این خانوارها درخواست بازبینی ادامه مطلب