یارانه تیرماه

یارانه های یارانه تیرماه چگونه پرداخت خواهند شد؟

سخنگوی دولت اعلام کرده تا پیش از ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای کالابرگ، یارانه‌ها نقدی پرداخت می‌شوند. بر این اساس یارانه تیرماه نیز پرداخت نقدی خواهد شد. در توضیح کالابرگ الکترونیک باید گفت که شهروندان برای ادامه مطلب