پهپادهای جنگی

نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان رونمایی شد [+عکس]

نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان معرفی شده است. قابلیت‌های خاص این پهپاد و طراحی آن، آنرا به یکی از بهترین پهپادهای جنگی دنیا بدل کرده است. شرکت Flyby Technology از نخستین پهپاد عمودپرواز و ادامه مطلب

نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان رسما رونمایی شد [+عکس]

نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان معرفی شده است. قابلیت‌های خاص این پهپاد و طراحی آن، آنرا به یکی از بهترین پهپادهای جنگی دنیا بدل کرده است. شرکت Flyby Technology از نخستین پهپاد عمودپرواز و ادامه مطلب

نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان معرفی شد [+عکس]

نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان معرفی شده است. این پهپاد می‌تواند آغازگر عصری نوین در دنیای پهپادهای نظامی باشد. شرکت Flyby Technology از نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان به نام شغال (Jackal) رونمایی ادامه مطلب

نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان رونمایی شد [+عکس]

نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان معرفی شده است. این پهپاد می‌تواند آغازگر عصری نوین در دنیای پهپادهای نظامی باشد. شرکت Flyby Technology از نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان به نام شغال (Jackal) رونمایی ادامه مطلب

نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان معرفی شد [+عکس]

نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان معرفی شده است. این پهپاد می‌تواند آغازگر عصری نوین در دنیای پهپادهای نظامی باشد. شرکت Flyby Technology از نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان به نام شغال (Jackal) رونمایی ادامه مطلب

نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان رونمایی شد [+عکس]

نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان معرفی شده است. این پهپاد می‌تواند آغازگر عصری نوین در دنیای پهپادهای نظامی باشد. شرکت Flyby Technology از نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان به نام شغال (Jackal) رونمایی ادامه مطلب

نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان رونمایی شد؛ آغاز عصر نوین پهپادهای نظامی! [+عکس]

نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان معرفی شده است. این پهپاد می‌تواند آغازگر عصری نوین در دنیای پهپادهای نظامی باشد. شرکت Flyby Technology از نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان به نام شغال (Jackal) رونمایی ادامه مطلب

نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان رونمایی شد [+عکس]

نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان معرفی شده است. این پهپاد محصولی انقلابی در دنیای پهپادهای نظامی خواهد بود. شرکت Flyby Technology از نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان به نام شغال (Jackal) رونمایی کرد. ادامه مطلب

نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان رونمایی شد [+عکس]

نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان رونمایی شد. این پهپاد می‌تواند آغازگر عصر جدیدی از پهپادهای نظامی باشد. شرکت Flyby Technology از نخستین پهپاد عمودپرواز و موشک‌انداز جهان به نام شغال (Jackal) رونمایی کرد. این ادامه مطلب

بیشتر بخوانید