ویژگی های جدید دوربین سامسونگ

برنامه انتشار اپلیکیشن دستیار دوربین سامسونگ اعلام شد [+فهرست گوشی‌ها]

برنامه انتشار اپلیکیشن دستیار دوربین سامسونگ منتشر شد. سامسونگ قصد دارد پشتیبانی از این ویژگی جذاب را به گوشی‌های دیگرش نیز اضافه کند. برنامه انتشار اپلیکیشن دستیار دوربین سامسونگ اعلام شد. ویژگی دستیار دوربین سامسونگ ادامه مطلب