ویژگی‌های عادی توییت‌ها

امکان ارسال توییت‌های طولانی در اختیار مشترکین توییتر بلو قرار گرفت

در یک قابلیت جدید مشترکین توییتر بلو امکان ارسال توییت‌های طولانی تا 4000 کلمه را داشته و تمام کاربران با زدن دکمه «نمایش بیشتر» امکان مشاهده آن را دارند. تاکنون کلیه کاربران توییتر صرفاً امکان ادامه مطلب

امکان ارسال توییت‌های طولانی در اختیار مشترکین توییتر بلو قرار گرفت

در یک قابلیت جدید مشترکین توییتر بلو امکان ارسال توییت‌های طولانی تا 4000 کلمه را داشته و تمام کاربران با زدن دکمه «نمایش بیشتر» امکان مشاهده آن را دارند. تاکنون کلیه کاربران توییتر صرفاً امکان ادامه مطلب

بیشتر بخوانید