ویروس

کشف یک میکروب ویروس خور ؛ راهی برای مقابله با بیماری‌های ویروسی؟

کشف یک میکروب ویروس خور که برای دوام زندگی خود از ویروس‌ها تغذیه می‌کند موجبات شگفتی دانشمندان را فراهم کرده است. کشف یک میکروب ویروس خور باعث شگفتی دانشمندان نشد. این موجود که “هالتریا” نام ادامه مطلب

کووید 19 یک ویروس آزمایشگاهی است ؛ کرونا ویروس دست ساز بشر!

99.9 درصد از ویروس آزمایشگاهی کرونا در در آزمایشگاه‌های آلمان ساخته شد. این پژوهشی‌ است که سه دانشمندان آلمانی انجام داده‌اند. 3 دانشمند آلمانی در یک پژوهش شواهدی از ویروس آزمایشگاهی پیدا کرده‌اند که نشان ادامه مطلب