ویدیو صحبت های شروین حاجی پور پس از برای…

ویدیو جدید شروین حاجی پور بعد از آهنگ برای …/ اتهامش؟ فعالیت تبلیغی علیه نظام!

قطعا در روزهای اخیر حداقل یک بار آهنگ «برای» از خواننده جوان، شروین حاجی پور را شنیده‌اید. بعد از اینکه این خواننده توسط نیروهای امنیتی برای پاره ای از توضیحات دستگیر شده بود، حال ویدیوی ادامه مطلب