وعده رئیسی برای عدم فیلترینگ اینستاگرام

واکنش سخنگوی دولت به وعده انتخاباتی رئیسی برای عدم فیلترینگ اینستاگرام

سخنگوی دولت؛ بهادری جهرمی در میان دانشجویان فردوسی مشهد و در واکنش به پخش فیلم وعده انتخاباتی رئیسی برای عدم فیلترینگ اینستاگرام اظهارات مهمی مطرح کرده است. سخنگوی دولت در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی ادامه مطلب