وضعیت کسب‌ و‌ کارهای اینترنتی

نماینده مجلس: پیامرسان‌های داخلی ایمن‌تر از رقبای خارجی خود هستند!

عضو کارگروه فیلترینگ مجلس عقیده دارد که پیامرسان‌های داخلی امن‌تر از رقبای خارجی خود بوده و شورای عالی فضای مجازی سیاست‌گذار رفع فیلترینگ است. «مهدی باقری»، به عنوان عضو ناظر کارگروه تعیین محتوای مجرمانه رایانه‌ای ادامه مطلب