وضعیت دستگاه‌ها در اتصال به درگاه ملی مجوزها

از ابتدای دی ماه مجوز تمام دستگاه‌ها از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود

وزیر اقتصاد و دارایی ضمن اشاره به اینکه مجوز تمام دستگاه‌ها از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود مهلت اجرایی شدن این فرآیند را از اول دی ماه اعلام کرد. سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی ادامه مطلب