وضعیت درگاه ملی مجوزها

ناکامی طرح درگاه ملی مجوزها بعد از 4 ماه: تنها 37 درصد مجوزهای درخواستی صادر شده‌اند!

گزارش تاخیر در صدور مجوزها به تفکیک دستگاه‌ها حاکی از ناکامی طرح درگاه ملی مجوزها بعد از حدود 4 ماه تلاش است. گزارش تاخیر در صدور مجوزها به تفکیک دستگاه‌ها حاکی از این است که ادامه مطلب