وضعیت اقتصادی مملکت

نگرانی نماینده مجلس از موج جدید اعتراضات اقتصادی ؛ باید این را مدیریت کنیم!

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی در خصوص احتمال بروز موج جدید اعتراضات اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی کشور گفته باید این وضعیت مدیریت شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ادامه مطلب

بیشتر بخوانید