وزیر ارتباطات دولت رئیسی

وزیر ارتباطات از فعال شدن تماس تصویری در سه پیامرسان ایرانی خبر داد

وزیر ارتباطات در واکنش به درخواست یکی از کاربران در توییتر، با انتشار پستی در پیامرسان بله خبر از فعال بودن تماس تصویری در سه پیامرسان ایرانی داد. عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری ادامه مطلب