وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین

محافظت اجباری از اطلاعات کاربران چینی در برابر اپلیکیشن‌های خارجی!

محافظت اجباری از اطلاعات کاربران چینی توسط وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین به زودی و با تصویب مجموعه جدیدی از قوانین اجرایی می‌شود. وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین (MIIT) به‌زودی مجموعه قوانینی با ادامه مطلب