ورود دومین محموله خودروهای وارداتی به کشور

ورود دومین محموله خودروهای وارداتی به کشور ؛ همچنان محدود و قطره‌چکانی!

ورود دومین محموله خودروهای وارداتی به کشور ساعاتی پیش رسما تایید شد. البته این محموله هم از نظر تعداد تفاوت چندانی با نخستین محموله ندارد. واردات دومین محموله خودروهای خارجی به ایران امروز شنبه ۱ ادامه مطلب