ورود تاکسی‌های اینترنتی به محدوده فرودگاه امام

ورود تاکسی‌های اینترنتی به محدوده فرودگاه امام ممنوع شد

به دستور دادستانی کل کشور، ورود تاکسی‌های اینترنتی به محدوده فرودگاه امام تا شعاع 800 متری ممنوع شد. با اعلام سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی، دادستانی کل کشور دستور ممنوعیت ورود تاکسی‌های اینترنتی به محدوده ادامه مطلب