ورشکستگی

ورشکستگی صرافی کوکوین صحت دارد؟ ماجرا چیست؟

ورشکستگی صرافی کوکوین صحت دارد؟ ماجرا چیست؟ در ساعات گذشته شایعاتی زیادی پیرامون شرایط کوکوین مطرح شده است. در بین اخبار صرافی کوکوین عده‌ای از کاربران به کاهش چشم‌گیر ذخایر بیت‌کوینی این صرافی اشاره کرده‌اند که به درستی فاصله قابل ادامه مطلب