ورشکستگی شاتل در نتیجه فیلترینگ

کاهش درآمدهای ایرانسل، شاتل و مبین‌نت در نتیجه فیلترینگ ؛ آینده مبهم شرکت‌های صنعت ارتباطات در کشور!

کاهش درآمدهای ایرانسل، شاتل و مبین‌نت در نتیجه فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی، ممکن است این شرکت‌های را به ورطه ورشکشتگی بیندازد. بعد از پایان ماجرای رایتل [!] با اظهارنظر قاطع آقای زارع‌پور مبنی بر غیرتخصصی ادامه مطلب