وب‌سایت‌ها

ابزار تعدیل محتوای تروریستی گوگل در اختیار وب‌سایت‌های کوچک قرار می‌گیرد

ابزار تعدیل محتوای تروریستی گوگل در اختیار وب‌سایت‌های کوچگ قرار می‌گیرد. هدف از این اقدام جلوگیری از مجازات‌های سازمان‌های نظارتی توسط این شرکت‌ها است. ابزار تعدیل محتوای تروریستی گوگل به منظور جلوگیری از مجازات شرکت‌های ادامه مطلب