واکنش کارمندان به شرایط کاری جدید توییتر

واکنش کارمندان توییتر به شرایط کاری جدید ایلان ماسک ؛ استعفای گسترده و دسته‌جمعی!

ایلان ماسک اخیرا از شرایط کاری دشوار جدید در توییتر رونمایی کرد. اما واکنش کارمندان توییتر به شرایط کاری جدید ایلان ماسک استعفای گسترده بوده است! ایلان ماسک چند روز پیش در گفتگویی با کارمندان ادامه مطلب

بیشتر بخوانید