واکسن ویروس کرونا

نخستین تست تزریق واکسن کرونا mRNA ایرانی با موفقیت انجام شد

اولین تست تزریق واکسن کرونا mRNA ایرانی با موفقیت انجام شد. نخستین تست تزریق واکسن کرونا mRNA ایرانی با موفقیت انجام شد. از زمان اوج ویروس کرونا تا به امروز، دانشمندان ایرانی به‌دنبال ساخت واکسن ادامه مطلب