واردات کیا سلتوس 2023 توسط کوشا خودرو

واردات کیا سلتوس 2023 توسط کوشا خودرو تایید شد [+ مشخصات فنی و قیمت احتمالی کیا سلتوس 2023 در ایران]

با توجه به سقف قیمت تعیین شده برای واردات، گزینه‌های واردات کمی محدود هستند. اما احتمال واردات کیا سلتوس 2023 توسط کوشا خودرو وجود دارد. با توجه به معرفی کوشا خودرو به عنوان نمایندگی رسمی ادامه مطلب

واردات کیا سلتوس 2023 توسط کوشا خودرو تایید شد [+ قیمت و مشخصات فنی]

با توجه به سقف قیمت تعیین شده برای واردات، گزینه‌های واردات کمی محدود هستند. اما احتمال واردات کیا سلتوس 2023 توسط کوشا خودرو وجود دارد. با توجه به معرفی کوشا خودرو به عنوان نمایندگی رسمی ادامه مطلب

بیشتر بخوانید