واردات لاستیک

افزایش قیمت لاستیک در آستانه سال 1402 و فصل سفرهای نوروزی!

موج گرانی‌ها در کشور با افزایش قیمت لاستیک در آستانه سفرهای نوروزی ادامه دارد. اما آیا این زمان‌بندی برای افزایش قیمت لاستیک از پیش تعیین شده است؟ متاسفانه در ادامه شدت‌گیری موج افزایش قیمت‌ها این بار ادامه مطلب