واردات خودرو هندی

پاسخ وزارت صمت به انتقادات پلیس راهور ؛ خبری از واردات خودرو هندی نیست!

در ایام اخیر و از زمان مطرح شدن بحث واردات خودرو، پلیس راهور انتقادات زیادی نسبت به برندهای واردات خودرو، خصوصا واردات خودرو هندی مطرح کرده است. پلیس راهور در روزهای اخیر بار دیگر با ادامه مطلب