هیئت مدیره جدید انجمن واردکنندگان موبایل

انتخابات هیئت مدیره و هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل ، تبلت و لوازم جانبی برگزار شد

با برگزاری انتخابات هیئت مدیره و هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی، رسما اعضای جدید هیئت مدیره و هیئت رئیسه این نهاد انتخاب شدند. به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت ادامه مطلب