هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

انتخابات هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی برگزار می‌شود

انتخابات هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی (فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران) در نوبت سوم مجمع عادی، پنجشنبه 2 تیر 1401 برگزار خواهد شد. هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی از تمامی ادامه مطلب

بیشتر بخوانید