هوش مصنوعی چینی

اپلیکیشن چت‌بات هوش مصنوعی WiseAI بایدو به صورت عمومی در دسترس قرار گرفت

اپلیکیشن چت‌بات هوش مصنوعی WiseAI بایدو در دسترس همه کاربران قرار گرفت. این مدل هوش مصنوعی چه ویژگی‌هایی دارد؟ اپلیکیشن چت‌بات هوش مصنوعی WiseAI بایدو به صورت عمومی و برای همه کاربران در دسترس قرار ادامه مطلب