هوش مصنوعی سانسورگر اینترنت

هوش مصنوعی سانسورچی اینترنت به نام Oculus توسط روسیه معرفی شد

استفاده از تکنولوژی روز دنیا در کشورهای مختلف می‌تواند با رویکردهای مختلفی انجام شود. برای مثال روسیه اخیرا از سیستم هوش مصنوعی سانسورچی اینترنت رونمایی کرده است. در روزهایی که مایکروسافت با بینگ جدید و گوگل ادامه مطلب