هوش مصنوعی خلاق

چه باور بکنید و چه نه هوش مصنوعی خلاق است و می‌تواند بهتر از انسان‌ها شعر بگوید!

کم‌تر کسی تصور می‌کرد که هوش مصنوعی خلاق هم باشد، امّا امروزه آن‌ها می‌توانند هایکو هم بگویند و رقیب انسان‌ها باشند! ارزیاب‌های انسانی هم نوعی زیبایی پوئتیک و هم عدم ارتباط با اشعار هوش مصنوعی ادامه مطلب