هوش ذاتی سلول‌های مغزی در یادگیری بازی ویدئویی

پینگ پونگ بازی کردن سلول‌های مغزی کشت شده در یک ظرف آزمایشگاهی!

دانشمندان استرالیایی با ترکیب سلول‌های مغزی در محفظه‌‌ای روش انجام یک بازی ویدئویی را به نورون‌ها آموزش دادند. با مجله خبری آی تی و دیجیتال همراه باشید. این آزمایش‌ها شواهدی را نشان دادند که حتّی ادامه مطلب