هوش با خودکنترلی رابطه مستقیم دارد

هوش با خودکنترلی رابطه مستقیم دارد؛ زاغ‌های جنگلی هم مثل انسان‌ها عمل کردند!

مطالعه‌ای نشان داده است که زاغ‌های جنگلی اوروسیایی می‌توانند نسخه‌ای از «آزمایش مارشمالو» را با موفقیت پشت سر بگذارند – و آن‌هایی که بیشترین خودکنترلی را داشته بالاترین امتیاز را در تست‌های هوش نیز دارند. ادامه مطلب