قیمت بنزین افزایش می یابد

افزایش قیمت بنزین ؛ آیا قیمت واقعی بنزین 20 هزار تومان است؟

افزایش قیمت بنزین با تصمیم جدید دولت اجرایی می‌شود؟ بنزین 20 هزار تومانی می‌شود؟ اظهاران مسئولان در این باره متفاوت است. در ادامه با این نوشتار همراه باشید. علی رحیمی مظفری درباره قیمت بنزین در ادامه مطلب

افزایش قیمت بنزین ؛ آیا قیمت واقعی بنزین 20 هزار تومان است؟

افزایش قیمت بنزین با تصمیم جدید دولت اجرایی می‌شود؟ بنزین 20 هزار تومانی می‌شود؟ اظهاران مسئولان در این باره متفاوت است. در ادامه با این نوشتار همراه باشید. علی رحیمی مظفری درباره قیمت بنزین در ادامه مطلب