قرارداد سایبری ایران و روسیه

ارتقای امنیت سایبری در ایران با همکاری روسیه ؛ تسلط روس‌ها بر فضای سایبری کشور

دولت ایران رسما لایحه همکاری اطلاعاتی و سایبری را مجلس ارسال کرد. هدف از این لایحه، ارتقای امنیت سایبری در ایران با همکاری روسیه است. در مدت اخیر، امنیت اطلاعاتی و سایبری کشور دغدغه مهمی ادامه مطلب