قانون مالیات کارت به کارت

کارت به کارت هم مشمول مالیات می‌شود ؛ قوانین جدید سازمان امور مالیاتی

بنابر قوانین جدید سازمان امور مالیاتی کشور، حتی کارت به کارت هم مشمول مالیات خواهد شد تا دیگر امکان دور زدن مالیات توسط فعالان اقتصادی میسر نباشد. رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه ادامه مطلب