فیلتر نام مهسا امینی توسط همراه اول

سانسور نام مهسا امینی توسط همراه اول ؛ وزارت ارتباطات سلب مسئولیت کرد!

در روزهای گذشته کاربران اپراتور همراه اول از سانسور نام مهسا امینی توسط همراه اول خبر داده‌اند. این موضوع با واکنش وزارت ارتباطات همراه بشده است. در روزهای گذشته کاربران اپراتور همراه اول از سانسور ادامه مطلب