فیلترینگ واتساپ

مهاجرت کاربران ایرانی واتساپ به تلگرام ؛ پیامد مستقیم فیلترینگ!

اعمال محدودیت‌های اینترنتی جدید برای واتساپ و اینستاگرام، منجر به مهاجرت کاربران ایرانی واتساپ به تلگرام شده است. حال باید دید آیا این پیامرسان محبوب روسی به روزهای اوج خود در ایران باز خواهد گشت؟ ادامه مطلب

مهاجرت کاربران ایرانی واتساپ به تلگرام ؛ پیامد مستقیم فیلترینگ!

اعمال محدودیت‌های اینترنتی جدید برای واتساپ و اینستاگرام، منجر به مهاجرت کاربران ایرانی واتساپ به تلگرام شده است. حال باید دید آیا این پیامرسان محبوب روسی به روزهای اوج خود در ایران باز خواهد گشت؟ ادامه مطلب

6 مهر: فیلترینگ اینستاگرام در ایران [واتساپ هم فیلتر شد]

برخی گزارش‌ها از سراسر کشور و توسط کاربران در دیگر رسانه‌های اجتماعی حاکی از آغاز فیلترینگ اینستاگرام در ایران است. وب‌سایت نت‌بلاکس که وضعیت ارتباطات اینترنت در سراسر جهان را رصد می‌کند خبر از مسدود ادامه مطلب

1 مهر: فیلترینگ اینستاگرام در ایران ؛ [واتساپ هم فیلتر شد]

برخی گزارش‌ها از سراسر کشور و توسط کاربران در دیگر رسانه‌های اجتماعی حاکی از آغاز فیلترینگ اینستاگرام در ایران است. وب‌سایت نت‌بلاکس که وضعیت ارتباطات اینترنت در سراسر جهان را رصد می‌کند خبر از مسدود ادامه مطلب

فیلترینگ اینستاگرام در ایران ؛ [واتساپ هم فیلتر شد]

برخی گزارش‌ها از سراسر کشور و توسط کاربران در دیگر رسانه‌های اجتماعی حاکی از آغاز فیلترینگ اینستاگرام در ایران است. وب‌سایت نت‌بلاکس که وضعیت ارتباطات اینترنت در سراسر جهان را رصد می‌کند خبر از مسدود ادامه مطلب