فعالسازی افزونه های کروم به طور جداگانه

فعالسازی افزونه‌های کروم به طور جداگانه برای هر سایت به زودی ممکن می‌شود

گوگل از جدیدترین ویژگی مرورگر خود پرده برداشت و بر این اساس، کاربران به ‌زودی امکان فعالسازی افزونه‌های کروم به طور جداگانه را خواهند داشت. فعالسازی افزونه‌های کروم به طور جداگانه جدیدترین ویژگی این مرورگر ادامه مطلب

بیشتر بخوانید