فسیل انسان

قدیمی ترین فسیل انسانی کشف شد؛ منتظر رازهای جدیدی از بشر اولیه باشید

باستان‌شناسان بقایای یکی از اجداد انسان‌ها را در رشته کوه آتاپورکا در شمال اسپانیا پیدا کردند، که احتمالا قدیمی ترین فسیل انسانی در اروپاست. پیش از این، قدیمی‌ترین فسیل انسان‌نما که در اروپا یافت شده ادامه مطلب