فروش بدون قرعه کشی

15 خودروی دیگر برای فروش بدون قرعه کشی +جدول محصولات سایپا، ایران خودرو و مدیران خودرو

نام  15 خودروی دیگر نیز در لیست فروش بدون قرعه کشی قرار گرفت. با احتساب این 15 خودرو تعداد خودروهایی که بدون قرعه کشی به فروش خواهند رسید، به همراه شاهین سایپا، به 16 خودرو ادامه مطلب