فروش اینستاگرامی ها نصف شد

کاهش 50 درصدی فروش فعالان اینستاگرامی در نتیجه اختلالات اینترنت

آمارها حاکی از کاهش 50 درصدی فروش فعالان اینستاگرامی طی مرداد ماه سال جاری و همزمان با بازه زمانی اختلالات اینترنتی چندباره در ایران است. پادرو در آخرین بررسی خود با اعلام تاثیر روزافزون اختلالات ادامه مطلب