فروش اطلاعات کاربران اینستاگرام

شکایت متا از یک شرکت آمریکایی به دلیل سرقت اطلاعات کاربران اینستاگرام

شرکت متا از یک شرکت تابعه آمریکایی به دلیل سرقت اطلاعات کاربران اینستاگرام و فیسبوک شکایت کرد. این شرکت متهم به فروش این اطلاعات به چین است. کمپانی متا علاوه بر شکایت از شرکت آمریکایی ادامه مطلب