علی اکبر صاحی

آیا تاسیس شورای عالی اقتصادی راه حل مشکلات اقتصادی است؟

تاسیس شورای عالی اقتصادی: از پیشنهاد تا مخالفت جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در برنامه‌ صف اول که از شبکه خبر پخش می‌شود، پیشنهاد ایجاد یک سازمان جدید با محوریت دیپلماسی اقتصادی را مطرح ادامه مطلب