علمی

بزرگ ترین تلسکوپ رادیویی جهان نشانه‌هایی از حیات فرازمینی را کشف کرد؛ تلاش چین برای مخفی کردن داده‌ها

بزرگ ترین تلسکوپ رادیویی جهان به نام Sky Eye یک سیگنال مشکوک دریافت کرده است. این سیگنال، احتمال کشف تمدن‌های فرازمینی را تشدید می‌کند. به گزارش خبرگزاری Bloomberg، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت چین ادامه مطلب